2021-01-17 15.24.27.jpg

MITÄ TEEMME?

Mikä on tukiviittoma?

Tukiviittoma on viestintäväline, ei oma kieli. Tukiviittomat perustuvat suomenkielisen viittomakielen yksittäisiin perusmerkeihin. Tukiviittomat eroavat viittomakielen rakenteesta.

Oheisella videolla Sandra ohjaa ruotsinkielistä lastenryhmää.

Tuki kielen kehittämiselle.

Koska puheen kehitystä yritetään edistää tukiviittomien avulla, viittomat tapahtuu aina puhutun kielen kieliopin mukaan. Kun käytät tukiviittomia, puhut tavalliseen tapaan ja selkeytät sanasi viittomalla lauseen tärkeimmän sanan. Esim. "Tule syömään", viitotaan vain sana "syödä".

Viittomat tehdään samaan aikaan kuin sana lausutaan. Tukiviittomien käyttö auttaa niitä, joiden puheen kehittyminen on myöhäistä, joilla on kielihäiriö,  tai joilla on kuulovamma.

Image by Ben Wicks

Branding

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Storytelling

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >
2021-01-17 15.20.11.jpg

Milloin tukiviittomia tulisi käyttää?

Kun lapsen puhe viivästyy, lapsen päivittäiset kommunikaatiokumppanit, perhe- ja päivähoito- / kouluhenkilöstö käyttää tukiviittomia puheessa. Lausekkeesta tulisi viitota merkitykselliset sanat, avainsanat puhutun viestin ymmärtämisen helpottamiseksi.

Lapset oppivat viittomia muiden ihmisten kautta, jotka käyttävät niitä, näin lapset saavat laajemman sanavaraston ja voivat kommunikoida ja tehdä itsensä ymmärrettäviksi niiden kautta. Viittomien käyttöä tulisi jatkaa niin pitkään, kunnes lapsi puhuu enemmän kuin viittoo.

 

Jokaisella on oikeus kieleen!

HALUATTEKO KÄYTTÄÄ TUKIVIITTOMIA OMASSA TYÖSSÄNNE?