Opetus

Opetamme tukiviittomien ja kuvakommunikaation käyttöä. Opetustunti on 45 min tai 90 min. Tukiviittomaopetuksessa opettelemme viittomia pelien, laulujen ja leikkien kautta. Kuvakommunikaatio-opetuksessa tutustumme käytettävään kommunikaatiomenetelmään pelien, laulujen ja leikkien avulla ja opettelemme käyttämään kuvakommunikaatiomenetelmää arkisissa tilanteissa. 
Räätälöimme opetustuntimme siten, että se palvelee asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja sen on tarkoitus olla hauskaa!